کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اصول فقه شیعه   /   الذریعة إلی أصول الشریعة
الذریعة إلی أصول الشریعة
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎8‎/‎6‎ ‎/‎ذ‎4‎ ‎ع‎8
الذریعة إلی أصول الشریعة
الذریعة إلی أصول الشریعة
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، اردیبهشت ۱۳۴۶ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تصنیف مرتضی علم الهدی (ابوالقاسم‌ علی‌بن‌ الحسین‌ الموسوی‌)؛ تصحیح‌ و مقدمه‌ و تعلیقات‌ [و فهارس‌] از ابوالقاسم‌ گرجی‌
با مقدمه: دکتر ابوالقاسم گرجی
با تعلیق: دکتر ابوالقاسم گرجی
مصحح: دکتر ابوالقاسم گرجی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ شماره‌ ۱۱۰۰، ۲/۱۱۰۰: گنجینه‌ عقاید و فقه‌ اسلامی‌ شماره‌ ۲۶، ۲۶- ۲