کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   تجدید الدوارس وتجدید المدارس
تجدید الدوارس وتجدید المدارس
زبان: عربی
نویسنده: محمد علی معزی دزفولی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎3‎/‎5‎ ‎/‎ت‎3‎ ‎م‎6
تجدید الدوارس وتجدید المدارس
تجدید الدوارس وتجدید المدارس
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۸۳ق.، 8 جلد
شرح پدیدآور: تالیف آیة الله الشیخ محمد علی المعزی الدزفولی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس
همچنین نگاه کنید
محمد علی معزی دزفولی محمد علی معزی دزفولی (نویسنده)
مطبعة العلمیه چاپخانه علمیه (ناشر)
چاپخانه حکمت چاپخانه حکمت (ناشر جلد 8)