کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   رسالة فی تعیین الفجر فی اللیالی المقمرة
رسالة فی تعیین الفجر فی اللیالی المقمرة
زبان: عربی
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎8‎/‎1‎3‎ ‎/‎ر‎5‎ ‎خ‎8
رسالة فی تعیین الفجر فی اللیالی المقمرة
رسالة فی تعیین الفجر فی اللیالی المقمرة
مرکز النشر مدرس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
شرح پدیدآور: من تصنیفات آیة الله الامام الخمینی؛ تعلیقات احمدی فقیه (یزدی)
با تعلیق: محمد حسن احمدی فقیه یزدی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: مصور.
نمونه.
همچنین نگاه کنید
روح الله موسوی خمینی روح الله موسوی خمینی (نویسنده)
محمد حسن احمدی فقیه یزدی محمد حسن احمدی فقیه یزدی (با تعلیق)
مرکز النشر مدرس مرکز النشر مدرس (ناشر)