کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
زبان: عربی
نویسنده: ابن هشام انصاری
سرعنوان موضوعی: ابن هشام، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۷۶۱ - ۷۰۸ق‌ > م‍غ‍ن‍ی‌ ال‍ل‍ب‍ی‍ب‌ ع‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ الاع‍اری‍ب‌ > نقد و تفسیر، زبان عربی > صرف و نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎م‎6‎0‎3‎4‎ ‎الف‎2 , ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎6‎
المطبوع من الكتاب:
حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب
حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب
مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
قطع: رحلى
نوع جلد: گالینگور
محل افست: مصر
توضیح: متن‌ "مغنی‌ اللبیب‌" در حاشیه‌ مندرج‌ است‌ و حاشیه‌ بر "مغنی‌ اللبیب‌ عن‌ کتب‌ الاعاریب‌" در متن‌ مندرج‌ می‌باشد
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
دار الکتاب العربی، بیروت، 2 جلد
شرح پدیدآور: ابی محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف ابن احمد بن عبدالله بن هشام،الانصاری،المصری
محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
مصحح: محمد محی الدین عبدالحمید
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: فهرست شواهد:۵۵صفحه آخر کتاب.
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: لجمال الدین ابن هشام الانصای؛ حققه و علق علیه مازان المبارک، محمد علی حمدالله؛ راجعه سعید الأفغانی
اشراف: محمدسعید افغانی
مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ج‌. ۲ ص‌. [۹۹۵] - ۱۰۰۰
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۴۰۴ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ابی محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف ابن احمد بن عبدالله بن هشام،الانصاری،المصری؛ حققه و فصله‌، و ضبط غرائبه‌ محمد محیی الدین عبدالحمید
محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
مصحح: محمد محی الدین عبدالحمید
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
محل افست: قاهره
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ابی محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف ابن احمد بن عبدالله بن هشام،الانصاری،المصری؛ حققه و فصله‌، و ضبط غرائبه‌ محمد محیی الدین عبدالحمید
محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
محل افست: قاهره
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
مهدی الاریب ۱. مهدی الاریب (شرح با عنوان)
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
حاذق، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
تحفة الغریب فی الکلام علی مغنی اللبیب ۲. تحفة الغریب فی الکلام علی مغنی اللبیب (شرح با عنوان)
نویسنده: محمد دمامینی
• المصنف من الکلام علی مغتی ابن هشام، نشر ادب الحوزة، قم، ۲ش.، 2 جلد
۳. ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌] (شرح با عنوان)
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۷۳ش.
شرح الباب الرابع من مغنی اللبیب ۴. شرح الباب الرابع من مغنی اللبیب (شرح با عنوان)
نویسنده: عباس حاجیانی دشتی
• الباب الرابع من مغنی اللبیب، قم، ۱۴۰۳ق.
الکلام الغنی ۵. الکلام الغنی (شرح با عنوان)
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
نشر حاذق، قم، اسفند ۱۳۶۷ش.
• ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۶. ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌] (ترجمه با عنوان)
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۷۳ش.
تهذیب المغنی ۷. تهذیب المغنی (تهذیب با عنوان)
حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب ۸. حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب (حاشیه با عنوان)
نویسنده: محمد عرفه دسوقی
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
المصنف من الکلام علی مغنی ابن هشام ۹. المصنف من الکلام علی مغنی ابن هشام (تأییدیه با عنوان)
نویسنده: احمد شمنی
• المصنف من الکلام علی مغتی ابن هشام، نشر ادب الحوزة، قم، ۲ش.، 2 جلد