کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرس مخطوطات مکتبة الاوقاف العامة فی الموصل
فهرس مخطوطات مکتبة الاوقاف العامة فی الموصل
عنوان موازی: ‎A descriptive catalogue of manuscripts in the awqaf library at mosul
زبان: عربی
نویسنده: سالم عبدالرزاق احمد
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی عربی > عراق > موصل > فهرستها
رده کنگره: ‎‌‎‌‎‌‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ع‎4‎ ‎الف‎3
فهرس مخطوطات مکتبة الاوقاف العامة فی الموصل
فهرس مخطوطات مکتبة الاوقاف العامة فی الموصل
رئاسه دیوان الاوقاف، چاپ اول، بغداد، ۱۳۹۵ق.، 8 جلد
شرح پدیدآور: سالم عبدالرزاق احمد
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه.
نمونه.