کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التاریخ وملحقاته
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التاریخ وملحقاته
زبان: عربی
نویسنده جلد 1: یوسف العش
نویسنده جلد 2: خالد الریان
تاریخ تألیف ج1: ۱۳۶۶ق.
تاریخ تألیف ج2: ۱۳۹۳ق.
سرعنوان موضوعی: تاریخ > نسخه های خطی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > سوریه > دمشق > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎1‎4‎3‎ ‎ت‎2
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التاریخ وملحقاته
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التاریخ وملحقاته
المجمع العلمی العربی، دمشق، ۱۳۶۶ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: وضع یوسف العش
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمایه.
همچنین نگاه کنید
یوسف العش یوسف العش (نویسنده جلد 1)
خالد الریان خالد الریان (نویسنده جلد 2)
المجمع العلمی العربی المجمع العلمی العربی (ناشر)