کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مصقل صفا
مصقل صفا
عنوان فرعی: در نقد کلام مسیحیت
عنوان موازی: mesgal-safa
زبان: فارسی
نویسنده: احمد بن زین العابدین علوی عاملی
سرعنوان موضوعی: مسیحیت > کلام > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎B‎‎‎R‎‎‎ ‎‎‎1‎1‎8‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎م‎6
مصقل صفا
مصقل صفا
امیر، قم، ۱۴۱۵ق.
شرح پدیدآور: ‌احمد ‌علو‌ی‌ ‌عاملی‌
با مقدمه: حامد ناجی اصفهانی
مصحح: حامد ناجی اصفهانی
به کوشش: جمال الدین میردامادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌.
جدول و نمودار.
اهدا کننده: جمال الدین میردامادی
همچنین نگاه کنید
احمد بن زین العابدین علوی عاملی احمد بن زین العابدین علوی عاملی (نویسنده)
حامد ناجی اصفهانی حامد ناجی اصفهانی (با مقدمه)
جمال الدین میردامادی جمال الدین میردامادی (به کوشش)
امیر امیر (ناشر)