کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   رساله شریفه مناسک حج{برگزیدهای از اعمال حج و عمره} مطابق است با فتاوای امام خمینی ،به ضمیمه ادعیه و زیارات از مناسک
رساله شریفه مناسک حج{برگزیدهای از اعمال حج و عمره} مطابق است با فتاوای امام خمینی ،به ضمیمه ادعیه و زیارات از مناسک
زبان: فارسی
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎1‎8‎8‎/‎8‎ ‎/‎م‎8‎2‎ ‎خ‎8
رساله شریفه مناسک حج{برگزیدهای از اعمال حج و عمره} مطابق است با فتاوای امام خمینی ،به ضمیمه ادعیه و زیارات از مناسک
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۶ق.
شرح پدیدآور: محمدکاظم‌ طباطبایی‌ یزد‌ی‌
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
‌عنو‌ان‌ رو‌ی‌ جلد: مناسک‌ حج‌ [برگزیده‌‌ا‌ی‌ ‌از ‌ا‌عمال‌ حج‌ و ‌عمره‌]...
همچنین نگاه کنید
روح الله موسوی خمینی روح الله موسوی خمینی (نویسنده)
موسسه اسماعیلیان موسسه اسماعیلیان (ناشر)