کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   تلخیص البیان فی مجازات القرآن
تلخیص البیان فی مجازات القرآن
زبان: عربی
نویسنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
سرعنوان موضوعی: قرآن > مسائل ادبی، قرآن > کلام
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎8‎3‎/‎1‎ ‎/‎ش‎4‎ ‎ت‎8
تلخیص البیان فی مجازات القرآن
تلخیص البیان فی مجازات القرآن
مکتبه بصیرتی، چاپ اول، قم، 1955م.
شرح پدیدآور: تصنیف الشریف الرضی؛ حققه و قدم له و صنع فهارسه محمد عبدالغنی حسن
محقق: محمد عبدالغنی حسن
با مقدمه: محمد عبدالغنی حسن
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه:ص.۴۵۹ـ۴۶۳.