کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
زبان: عربی
نویسنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن4ق.، سرعنوان ها / کتب / قران / متشابهات و...
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎8‎5‎/‎1‎ ‎/‎ش‎4‎ ‎ح‎7
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۴ق.، 5 جلد
شرح پدیدآور: ‌الشریف‌ ‌الرضی‌؛شرحه‌ محمدالرضا آل کاشف ‌الغطاء
با تعلیق: محمد رضا آل کاشف الغطاء
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: ۱۳۵۵ق.
محل افست: نجف
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.