کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان )
فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان )
زبان: فارسی
به کوشش: سید علی موجانی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ازبکستان > فهرستها، فرهنگس‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌. ان‍یستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ف‎4‎ ‎ف‎9
فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان )
فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان )
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: به کوشش علی موجانی؛زیرنظر محمود مرعشی‌، عزیز پو للتویچ‌ قیوم‌اف‌
اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۱۲۱-۳۰-۶