کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علم الرجال   /   میزان الاعتدال فی نقد الرجال
میزان الاعتدال فی نقد الرجال
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎4‎ ‎/‎م‎9‎ ‎ذ‎9
میزان الاعتدال فی نقد الرجال
میزان الاعتدال فی نقد الرجال
دار احیاء الکتب العربیة، چاپ اول، قاهره، 1963م.، 4 جلد
شرح پدیدآور: ابی عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبی؛ تحقیق‌ علی‌محمد البجاوی‌
محقق: علی محمد بجاوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس.
آثار مرتبط
ذیل میزان الاعتدال ۱. ذیل میزان الاعتدال (ذیل با عنوان)
نویسنده: حافظ ابوالفضل عبدالرحیم عراقی
• ذیل علی میزان الاعتدال، عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: صبحی بدری سامرائی، با تعلیق: صبحی بدری سامرائی
همچنین نگاه کنید
محمد بن احمد ذهبی محمد بن احمد ذهبی (نویسنده)
علی محمد بجاوی علی محمد بجاوی (محقق)
دار احیاء الکتب العربیة دار احیاء الکتب العربیة (ناشر)