کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام زادگان / انساب و سادات   /   تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
زبان: عربی
نویسنده: شیخ الشرف محمد عبیدلی
سرعنوان موضوعی: آل ابوطالب > نسبنامه، امامزادگان > نسبنامه، سادات > نسب نامه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎3‎/‎7‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎ت‎9
تَهذیبُ الاَنساب و نهایة الأعقاب
تَهذیبُ الاَنساب و نهایة الأعقاب
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ق.
شرح پدیدآور: ابی الحسن محمدبن ابی جعفر شیخ الشرف العبیدلی النسابه؛استدراک‌ و تعلیق‌ عبدالله‌ الشریف‌ الحسین‌بن‌ محمدالمعروف‌ بابن‌طباطبا الحسنی‌ النسابه
محقق: محمدکاظم محمودی
اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
با تعلیق: حسین بن محمد ابن طباطبا حسنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمونه.
نمایه.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
مخطوطة موزه بریتانیا، برقم OR ۶۸۶.
زبان: عربی
نویسنده: شیخ الشرف محمد عبیدلی
سرعنوان موضوعی: آل ابوطالب > نسبنامه، امامزادگان > نسبنامه، سادات > نسب نامه
کاتب: سیّد عبدالحسین بن مساعد حسنی حائری نسابه
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۱
تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
مخطوطة موزه بریتانیا، برقم OR ۶۸۶.
زبان: عربی
نویسنده: شیخ الشرف محمد عبیدلی
سرعنوان موضوعی: آل ابوطالب > نسبنامه، امامزادگان > نسبنامه، سادات > نسب نامه
کاتب: سیّد عبدالحسین بن مساعد حسنی حائری نسابه
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵۹
تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
مخطوطة موزه بریتانیا، برقم OR ۶۸۶.
زبان: عربی
نویسنده: شیخ الشرف محمد عبیدلی
سرعنوان موضوعی: آل ابوطالب > نسبنامه، امامزادگان > نسبنامه، سادات > نسب نامه
کاتب: سیّد عبدالحسین بن مساعد حسنی حائری نسابه
شماره نسخه عکسی: ع ۲۱۱