کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   منتقلة الطالبیة
منتقلة الطالبیة
زبان: عربی
نویسنده: ابراهیم بن ناصر ابن طباطبا علوی اصفهانی
گردآورنده: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده جلد 1-5/3: استاد محمدتقی دانش پژوه
سرعنوان موضوعی: آل ابوطالب > سرگذشتنامه، سادات > نسب نامه
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎5‎3‎/‎7‎ ‎/‎الف‎1‎7‎ ‎م‎8
منتقلة الطالبیة
منتقلة الطالبیة
مطبعة الحیدریة، نجف، 1968م.
شرح پدیدآور: ابی اسماعیل ابراهیم بن ناصر ابن طباطبا
محقق: محمد مهدی موسوی خرسان
با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.