کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ > از آغاز تا132ق.، امویان
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎ش‎8‎ ‎ت‎2
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: جعفر شهید‌ی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز نشر د‌انشگا‌هی‌؛ ۸۹: تاریخ‌؛ ۶
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نقشه،عکس.
همچنین نگاه کنید
دکتر سید جعفر شهیدی دکتر سید جعفر شهیدی (نویسنده)
مرکز نشر دانشگاهی مرکز نشر دانشگاهی (ناشر)