کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   عجائب الهند بره و بحره و جزایره
عجائب الهند بره و بحره و جزایره
عنوان موازی: Livre des merveilles de l'Inde
عنوان قراردادی: عجائب‌ هند (فرانسه‌ - عربی‌)
زبان: عربی
نویسنده: بزرگ رامهرمزی
مترجم: مارسل دویک
سرعنوان موضوعی: هند > سیر و سیاحت > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، هند > تمدن، رام‍‍ه‍رم‍ز‌ی‌، ب‍زرگ‌ب‍ن‌ ش‍‍ه‍ری‍‍ار، ق‍رن‌ ۴ق‌. > خاطرات، رام‍‍ه‍رم‍ز‌ی‌، ب‍زرگ‌ب‍ن‌ ش‍‍ه‍ری‍‍ار، ق‍رن‌ ۴ق‌. > هند > سفرها
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎4‎2‎5‎ ‎/‎ر‎2‎ ‎ع‎3‎0‎4‎9‎7 , ‎D‎‎‎S‎ ‎4‎2‎5‎ ‎/‎ر‎2‎ ‎ع‎3
المطبوع من الكتاب:
عجائب الهند بره و بحره و جزایره
E.J. Brill، پاریس، 1886م.
شرح پدیدآور: تالیف بزرگ بن شهریار الناخداه الرام هرمزی
سرشناسه: رامهرمزی‌، بزرگ‌ بن‌ شهریار، قرن‌ ۴ق.
ویراستار: پیتر آنتونی وان درلیت
رده دیویی: ۹۵۴/۰۲
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
محل افست: بیروت
یادداشت: عنوان دیگر: ‎Livre des merveilles de l'Inde‬ و فرانسه و عربی و واژه نامه
عجائب الهند بره و بحره و جزایره
عجائب الهند بره و بحره و جزایره
دارالقاری، بیروت، 1987م.
شرح پدیدآور: بزرگ‌بن‌ شهریار ‌الر‌امهرمز‌ی‌
محقق: محمد سعید طریحی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: نمایه.
مصور.
همچنین نگاه کنید
بزرگ رامهرمزی بزرگ رامهرمزی (نویسنده)
مارسل دویک مارسل دویک (مترجم)
پیتر آنتونی وان درلیت پیتر آنتونی وان درلیت (ویراستار)
E.J. Brill E.J. Brill (ناشر)
دار صادر دار صادر (افست)
محمد سعید طریحی محمد سعید طریحی (محقق)
دارالقاری دارالقاری (ناشر)