کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث
الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث
زبان: عربی
نویسنده: حسن مصطفوی
سرعنوان موضوعی: چهارده معصوم > سرگذشتنامه، کشورهای اسلامی > تاریخ، اسلام > تاریخ > از آغاز تا 41ق.، خلفای راشدین
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎م‎5‎4‎ ‎ح‎7
الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث
الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۴۱۰ق.
شرح پدیدآور: حسن المصطفوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه:ص. ٤٨٩-٤٩٥.
همچنین نگاه کنید
حسن مصطفوی حسن مصطفوی (نویسنده)
مرکز نشر کتاب مرکز نشر کتاب (ناشر)