کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغاء و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب علیه السلام
دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغاء و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب علیه السلام
رده کنگره: ‎P‎‎‎J‎‎‎A‎ ‎3‎1‎0‎6‎ ‎/‎د‎9‎9‎ ‎ع‎8
دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغاء و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب علیه السلام
دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغاء و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب علیه السلام
دار کرم، دمشق، ۲ش.
شرح پدیدآور: عبدالعزیز الکرم
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
عبدالعزیز کرم عبدالعزیز کرم (گردآورنده)
امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع) امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع) (شاعر)
دار کرم دار کرم (ناشر)