کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الثورة العراقیة الکبری سنة1920
الثورة العراقیة الکبری سنة1920
زبان: عربی
نویسنده: فیاض، عبدالله،1917ـ م.
سرعنوان موضوعی: عراق > تاریخ > قیام1920، عراق > سیاست و حکومت > قرن20.
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎ ‎7‎9‎/‎6‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎ث‎9
الثورة العراقیة الکبری سنة1920
الثورة العراقیة الکبری سنة1920
دار السلام، چاپ دوم، بغداد، 1975م.
شرح پدیدآور: عبدالله فیاض
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: مصور، عکس.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
فیاض، عبدالله،1917ـ    م. فیاض، عبدالله،1917ـ م. (نویسنده)
دار السلام دار السلام (ناشر)