کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تاریخ دارالایمان قم
تاریخ دارالایمان قم
زبان: فارسی
نویسنده: محمد تقی بیک ارباب
سرعنوان موضوعی: قم > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎R‎‎‎ ‎2‎1‎1‎3‎ ‎/‎م‎7‎7‎ ‎ب‎9‎
تاریخ دارالایمان قم
تاریخ دارالایمان قم
بی نا، چاپ اول، قم، ۱۲۹۵ق.
شرح پدیدآور: محمدتقی بیک ارباب
ویراستار: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مآخذ تحقیق درباره قم ؛ ٢
توضیح: نمایه.
کتابنامه به صورت زیر نویس.
همچنین نگاه کنید
محمد تقی بیک ارباب محمد تقی بیک ارباب (نویسنده)
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی (ویراستار)