کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   علوم الطبیعه فی نهج البلاغه
علوم الطبیعه فی نهج البلاغه
زبان: عربی
نویسنده: لبیب بیضون
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نهج البلاغه > نقد و تفسیر، علوم طبیعی > ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اخ‍لاق‍‍ی‌، علوم طبیعی > ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎3‎8‎/‎0‎1‎ ‎/‎ب‎2
علوم الطبیعه فی نهج البلاغه
علوم الطبیعه فی نهج البلاغه
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح پدیدآور: لبیب‌ بیضون‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: نشر بنیاد نهج‌ ‌البلا‌غه‌؛ ۶
توضیح: بالا‌ی‌ ‌عنو‌ان‌: ‌المهرجان‌ ‌الالفی‌ لنهج‌ ‌البلا‌غه‌، ۱۴۰۰‌ه. ق‌. - ۱۹۸۰م‌.
همچنین نگاه کنید
لبیب بیضون لبیب بیضون (نویسنده)
نهج البلاغه نهج البلاغه
موسسه نهج البلاغه موسسه نهج البلاغه (ناشر)