کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تاریخ ابن قاضی شهبة
تاریخ ابن قاضی شهبة
عنوان فرعی: اختصره من تاریخه الکبیر ...
عنوان قراردادی: [التاریخ الکبیر]
زبان: عربی
نویسنده: ابن قاضی شهبه دمشقی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ، کشورهای اسلامی > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎الف‎2‎7‎3‎ ‎ت‎2‎
تاریخ ابن قاضی شهبة
تاریخ ابن قاضی شهبة
معهد العلمی الفرنسی للدراسات العربیة، دمشق، 1977م.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تقی الدین ابی بکر بن محمد بن قاضی شهبة الاسدی الدمشقی؛حققه عدنان درویش
محقق: عدنان درویش
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمایه.
کتابنامه به صورت زیرنویس.
افست، الکاثولیکیة.
اختصره من تاریخه الکبیر الذی ذیل به علی کتب من تقدموه من مورخی الشام: الذهبی و البرزالی و ابن کثیر و غیرهم
این کتاب جلد سوم و گویا بخشی از کتاب وی به نام الاعلام بتاریخ اهل الاسلام است که شامل حوادث۷۸۱ - ۸۰۰ق می‌باشد
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
التاریخ الکبیر التاریخ الکبیر
مخطوطة کتابخانه فیض الله افندی، برقم ۱۴۰۳.
عنوان فرعی: اختصره من تاریخه الکبیر ...
عنوان قراردادی: [التاریخ الکبیر]
زبان: عربی
نویسنده: ابن قاضی شهبه دمشقی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ، کشورهای اسلامی > تاریخ
کاتب: ابن قاضی شهبه دمشقی
شماره نسخه عکسی: م/۱۱۳