کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   گنجینه بهارستان
گنجینه بهارستان
زبان: عربی، فارسی
جلد 1 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 2 به کوشش: بهروز ایمانی
جلد 3 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 4 به کوشش: محمد باهر
جلد 5 به کوشش: حسنعلی علی اکبریان
جلد 6 به کوشش: سعید میر محمد صادق
جلد 8 به کوشش: محمد حسین درایتی
سرعنوان موضوعی: تاریخ > نسخه های خطی، ادبیات فارسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎1‎1‎ ‎/‎ف‎8‎ ‎الف‎8 , ‎Z‎ ‎6‎6‎1‎1‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎ف‎8
المطبوع من الكتاب:
گنجینه بهارستان
گنجینه بهارستان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 12 جلد
شرح پدیدآور: به اهتمام علی اوجبی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: این‌ کتاب‌ شامل‌ نسخه‌های‌ خطی‌ کم‌ حجم‌ کتابخانه‌، موزه‌ و مرکز اسناد مجلس‌ است‌
گنجینه بهارستان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد
شرح پدیدآور: به اهتمام علی اوجبی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: این‌ کتاب‌ شامل‌ نسخه‌های‌ خطی‌ کم‌ حجم‌ کتابخانه‌، موزه‌ و مرکز اسناد مجلس‌ است‌
همچنین نگاه کنید
مهدی جهرمی مهدی جهرمی (جلد 1 به کوشش)
بهروز ایمانی بهروز ایمانی (جلد 2 به کوشش)
محمد باهر محمد باهر (جلد 4 به کوشش)
حسنعلی علی اکبریان حسنعلی علی اکبریان (جلد 5 به کوشش)
سعید میر محمد صادق سعید میر محمد صادق (جلد 6 به کوشش)
محمد حسین درایتی محمد حسین درایتی (جلد 8 به کوشش)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ناشر)
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ناشر)