کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   طبقات و تراجم محدثین   /   رجال الطوسی
رجال الطوسی
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ر‎3‎ ‎ط‎9
المطبوع من الكتاب:
رجال الطوسی
رجال الطوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
شرح پدیدآور: ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
رجال الطوسی
شریف الرضی، قم، 1961م.
شرح پدیدآور: تالیف أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: 1961م.
محل افست: نجف
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
رجال رجال
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
کاتب: محمّد بن سراهنک بن مرتضی الحسنی
تاریخ کتابت: ۲۱ رجب ۵۳۳ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۸۹
الرجال الرجال
مخطوطة موزه بریتانیا، برقم OR ۷۹۶۵.
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
کاتب: محمّد بن سراهنک بن مرتضی حسنی
تاریخ کتابت: ۲۱ رمضان ۵۳۳ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۲۰۹
همچنین نگاه کنید
شیخ طوسی شیخ طوسی (نویسنده)
رجال رجال (نسخه خطی)
الرجال الرجال (نسخه خطی)
المعجم الموحد المعجم الموحد
المکتبة الحیدریة المکتبة الحیدریة (ناشر)
شریف الرضی شریف الرضی (ناشر)
مطبعة الحیدریة مطبعة الحیدریة (افست)