کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تاریخ ادبیات ایران
تاریخ ادبیات ایران
زبان: فارسی
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
سرعنوان موضوعی: ادبیات فارسی > تاریخ و نقد
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎3‎7‎4‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎ت‎2‎
تاریخ ادبیات ایران
تاریخ ادبیات ایران
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: ادوارد براون
تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: مصور،نمونه.
آثار مرتبط
۱. A Literary History of Persia (ترجمه برای)
همچنین نگاه کنید
علی پاشا صالح علی پاشا صالح (مترجم جلد 1)
علی اصغر حکمت علی اصغر حکمت (مترجم جلد 3)
بهرام مقدادی بهرام مقدادی (مترجم جلد 4)
غلامرضا رشید یاسمی غلامرضا رشید یاسمی (مترجم جلد 4)
دکتر فتح الله مجتبائی دکتر فتح الله مجتبائی (مترجم قسمت اول از جلد 2)
غلامحسین صدری افشار غلامحسین صدری افشار (مترجم قمست دوم از جلد 2)
دکتر عبدالحسین نوائی دکتر عبدالحسین نوائی (تعلیق در جلد 4)
ضیاءالدین سجادی ضیاءالدین سجادی (تعلیق در جلد 4)
مروارید مروارید (ناشر جلد 2)