کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   سیمای رستم در شاهنامه
سیمای رستم در شاهنامه
عنوان قراردادی: [شاهنامه‌. برگزیده‌. رستم‌]
زبان: فارسی
به کوشش: غلامرضا ستوده
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎4‎9‎2‎ ‎/‎س‎2‎ ‎ر‎5
سیمای رستم در شاهنامه
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: بکوشش‌ غلامرضا ستوده؛‬خط اسرافیل‌ شیرچی
خطاط: اسرافیل شیرچی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: زیرنظر کمیته‌ علمی‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌‎
توضیح: مصور (رنگی‌).
آثار مرتبط
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ۱. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی (منتخب برای)
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
همچنین نگاه کنید
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده (به کوشش)
اسرافیل شیرچی اسرافیل شیرچی (خطاط)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (ناشر)
فردوسی فردوسی (ناشر)