کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   پژوهشی در شاهنامه
پژوهشی در شاهنامه
عنوان فرعی: در باب‌ ری‌، پهنه‌ تهران‌، البرز، مازندران‌ طبرستان‌، مازندران‌ مغرب‌ و مازندران‌ مشرق‌ در شاهنامه‌
زبان: فارسی
نویسنده: حسین کریمیان
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎4‎9‎5‎ ‎/‎پ‎4‎ ‎ک‎4‎2‎5
پژوهشی در شاهنامه
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: حسین کریمیان؛به کوشش علی میر انصاری
به کوشش: علی میر انصاری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۱۸۹-۰۱-۶
توضیح: مصور، نقشه‌، نمونه‌.
کتابنامه‌: ص‌. [۳۶۷] - ۳۶۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.