کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   تبیین آیات خداوند
تبیین آیات خداوند
عنوان فرعی: نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام
زبان: فارسی
مترجم: عبدالرحیم گواهی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎6‎9‎ ‎/‎ت‎2‎ ‎ش‎9
تبیین آیات خداوند
تبیین آیات خداوند
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: آنه ماری شیمل؛ترجمه عبدالرحیم گواهی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ‎۹۶۴-۴۳۰-۱۶۹-۲
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۶۱۷ - ۵۹۳
آثار مرتبط
۱. Deciphering the Signsof God:Aphenomenological Approach to Islam (ترجمه برای)
نویسنده: آنه ماری شیمل
همچنین نگاه کنید
عبدالرحیم گواهی عبدالرحیم گواهی (مترجم)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی دفتر نشر فرهنگ اسلامی (ناشر)