کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   مذاهب   /   اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی
اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی
زبان: فارسی
نویسنده: رحیم عفیفی
سرعنوان موضوعی: اساطیر ایرانی، فرهنگ ایرانی، زردشتی > اح‍ک‍ام‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌، زبان پهلوی > اص‍طلاح‍ه‍ا و واژه‌ه‍ا، ادبیات پهلوی > م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
رده کنگره: ‎B‎L‎ ‎2‎2‎7‎0‎ ‎/‎ع‎7‎ ‎الف‎5
اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی
اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: از رحیم عفیفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۰۰-۳۱۵-۷۳۷-۸‬
فروست: انتشارات توس؛۴۳۸
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۶۶۰ - ۶۵۶؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
همچنین نگاه کنید
رحیم عفیفی رحیم عفیفی (نویسنده)
انتشارات توس انتشارات توس (ناشر)