کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
زبان: فارسی
نویسنده: جهانگیر میرزا قاجار
سرعنوان موضوعی: فتحعلی قاجار، شاه ایران، 1185- 1250ق.، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎6‎0‎ ‎/‎ج‎9‎ ‎ت‎2
تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: تالیف جهانگیر میرزا پسر عباس‌ میرزا نایب‌ السلطنه‌؛ بسعی‌ و اهتمام‌ عباس اقبال
به کوشش: عباس اقبال آشتیانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۴۰۵-۵۸۵-۳
همچنین نگاه کنید
جهانگیر میرزا قاجار جهانگیر میرزا قاجار (نویسنده)
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی (به کوشش)
نشر علم نشر علم (ناشر)