کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   مفصل شرح مطول
مفصل شرح مطول
زبان: فارسی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > بدیع
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎خ‎6‎ ‎ت‎8‎0‎2‎4‎ , ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎خ‎6‎ ‎ت‎8‎0‎2‎4‎ ‎
المطبوع من الكتاب:
مفصل شرح مطول
مفصل شرح مطول
حاذق، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۷۰ش.، 9 جلد
شرح پدیدآور: تالیف ابو معین حمیدالدین حجت هاشمی خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ بر مطول‌ مسعودبن‌ عمر تفتازانی‌ است‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ بر تلخیص‌ المفتاح‌ خطیب‌ قزوینی‌ که‌ آن‌ نیز تلخیصی است‌ از مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌.
کتاب مفصل در شرح مطول
کتاب مفصل در شرح مطول
مشهد، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف ابومعین حمید الدین حجت هاشمی خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: ادبیات تازی
توضیح: این کتاب شرحی است بر بخشی از مطول تفتازانی که خود شرحی بر تلخیص المفتاح خطیب قزوینی است و تلخیص المفتاح نیز تلخیص مفتاح العلوم سکاکی است.
اهدا کننده: احمد موحدی و ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
المطول فی شرح تلخیص المفتاح ۱. المطول فی شرح تلخیص المفتاح (شرح برای)
سرشناسه: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
نویسنده: مسعود تفتازانی
• المطول، مکتبة الدواری، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۶ش.
همچنین نگاه کنید
استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی (نویسنده)
حاذق حاذق (ناشر)
احمد موحدی احمد موحدی (اهدا کننده)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)