کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎2‎/‎3‎ ‎/‎ل‎8‎0‎2‎5‎5‎ ‎ش‎9
المطبوع من الكتاب:
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 1992م.، 10 جلد
شرح پدیدآور: زین الدین جبعی العاملی (الشهید الثانی)
با تعلیق: سید محمد کلانتر
مصحح: سید محمد کلانتر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
نمونه.
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف الشهید الثانی زین الدین بن علی بن احمد العاملی الجبعی؛ تحقیق فاس تبریزیان الحسون
محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۷۰۰۷-۴-x‬
اهدا کننده: شیخ فارس تبریزیان الحسون
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
دار الهادی للمطبوعات، قم، ۱۴۰۳ق.، 10 جلد
شرح پدیدآور: زین الدین الجبعی العاملی (الشهید الثانی)
با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی
با تعلیق: سید محمد کلانتر
مصحح: سید محمد کلانتر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: منشورات جامعة النجف الدینیة؛۹
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
مکتبة الطباطبائی، قم، ۱۳۱۰ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: مولف‌ [و شارح‌] الشهید الثانی
خطاط: عبدالرحیم تبریزی
قطع: رحلى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: ۱۴۱۰ق.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
مخطوطة کتابخانه آستانه حضرت معصومه س، برقم ۶۱۲۶.
شماره نسخه عکسی: م/۲۰۲
آثار مرتبط
۱. اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة (شرح برای)
سرشناسه: محمد بن مکی شهید اول
نویسنده: شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول)
• اللمعة الدمشقیة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ق.، محقق: محمد تقی مروارید و حاج شیخ علی اصغر مروارید
النضید فی شرح روضة الشهید ۲. النضید فی شرح روضة الشهید (شرح با عنوان)
شرح فارسی بر شرح لمعه
نویسنده: حسن قاروبی تبریزی
کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.، 12 جلد
توضیحات و تعلیقات علی اللمعة الدمشقیة و شرحها للشهیدین قدس سره ۳. توضیحات و تعلیقات علی اللمعة الدمشقیة و شرحها للشهیدین قدس سره (شرح با عنوان)
شرح الروضة البهیة [شهید ثانی‌] ۴. شرح الروضة البهیة [شهید ثانی‌] (شرح با عنوان)
شارح: آیة الله میرزا احمد دشتی نجفی
• چاپ اول، ۱۴۰۳ق.، 3 جلد
۵. التعلیقات علی شرح اللمعة الدمشقیه‌ [شهید اول‌] (حاشیه با عنوان)
تحریر الروضة فی شرح اللمعة ۶. تحریر الروضة فی شرح اللمعة (تحریر با عنوان)
به کوشش: علیرضا امینی، محمدرضا آیتی
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.