کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   الجامع الشواهد
الجامع الشواهد
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: محمدباقر شریف اردکانی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > صرف و نحو، زبان عربی > شواهد شعری
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎ج‎2‎ ‎ش‎4 , ‎P‎J‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎ش‎4‎ ‎ج‎2‎
المطبوع من الكتاب:
الجامع الشواهد
مکتبة الفیروزآبادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه محمد باقر الشریف
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: ۱۳۸۰ق.
توضیح: این‌ کتاب‌ تلخیص‌ شواهد الکبری‌ از همین‌ نویسنده‌ میباشد.
اهدا کننده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
الجامع الشواهد
الجامع الشواهد
فیروز آبادی، قم، ۲ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه محمدباقر الشریف
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
محل افست: اصفهان
توضیح: این‌ کتاب‌ تلخیص‌ شواهد الکبری‌ از همین‌ نویسنده‌ میباشد.
الجامع الشواهد
الجامع الشواهد
فیروز آبادی، قم، ۲ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه محمد باقر الشریف
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
محل افست: اصفهان
توضیح: این‌ کتاب‌ تلخیص‌ شواهد الکبری‌ از همین‌ نویسنده‌ میباشد.
آثار مرتبط
۱. شواهد سیوطی (منتخب با عنوان)
گردآورنده: محمدباقر اردکانی
وفا، تهران، فروردین ۱۳۶۲ش.