کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   فوائد الحجتیه
فوائد الحجتیه
عنوان فرعی: شرح کتاب سیوطی
عنوان قراردادی: [الالفیه]
زبان: فارسی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎7‎4‎ ‎الف‎2‎8
فوائد الحجتیه
مشهد، ۱۴۰۳ق.، 4 جلد
شرح پدیدآور: تالیف ابومعین حمیدالدین و حجت هاشمی خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: ادبیات تازی
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ به‌زبان‌ فارسی‌ به‌ کتاب‌ بهجه‌ المرضیه‌ فی‌ شرح‌ الالفیه‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ به‌عربی‌ بر کتاب‌ الالفیه‌، ابن‌مالک‌
آثار مرتبط
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۱. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک (شرح برای)
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، قم، ۱۴۱۶ق.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: میرزا ابوطالب اصفهانی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• البهجة المرضیة، برادران علمی، تهران، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
همچنین نگاه کنید
استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی (نویسنده)