کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   القاموس المحیط
القاموس المحیط
زبان: عربی
نویسنده: محمد فیروزآبادی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > واژه نامه ها، زبان عربی > واژه شناسی
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎6‎2‎0‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎ق‎2‎
القاموس المحیط
القاموس المحیط
دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، ویرایش دوم، بیروت، 1997م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف مجدالدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی؛ اعداد و تقدیم محمد عبدالرحمن المرعشلی
با مقدمه: محمد عبدالرحمن مرعشلی
به کوشش: محمد عبدالرحمن مرعشلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور