کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
سرعنوان موضوعی: منصور مظفری، ام‍ی‍رف‍ارس‌، - ق‌۷۹۵، ایران > تاریخ > مظف‍ری‍ان‌، ق‌۷۹۵ - ۷۱۳
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎5‎5‎ ‎/‎ش‎2‎ ‎ب‎2 , ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎5‎5‎ ‎/‎ب‎2‎ ‎ش‎2
المطبوع من الكتاب:
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
نشر خرم، چاپ ششم، قم، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: تالیف باستانی پاریزی(محمد ابراهیم)
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
فروست: مجموعه آثار/محمد ابراهیم باستانی پاریزی؛۲
توضیح: مصور، نمونه‌.
کتابنامه:ص.۲۶۹ ـ ۲۷۴،همچنین به صورت زیر نویس.
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
کتاب سعدی، قم، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف باستانی پاریزی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۴۸ توسط انتشارات‌ ابن‌سینا و فرانکلین‌ و در سال‌ ۱۳۶۵ توسط انتشارات‌ چکامه‌ منتشر گردیده‌ است‌.
کتابنامه‌: ص‌. [۲۱۵] - ۲۲۲؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (نویسنده)
نشر خرم نشر خرم (ناشر)
کتاب سعدی کتاب سعدی (ناشر)