کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد
زبان: عربی
نویسنده: علامه حلی
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد 597- 672ق. > تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎1‎0‎ ‎/‎ت‎3‎0‎2‎1‎6‎ ‎ن‎6 , ‎B‎P‎ ‎2‎1‎0‎ ‎/‎ن‎6‎ ‎ت‎3‎0‎2‎1‎6
المطبوع من الكتاب:
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.
شرح پدیدآور: تالیف العلامه الحلی؛ صححه و قدم له و علق علیه حسن حسن زاده الاملی
با مقدمه: علامه حسن حسن زاده آملی
مصحح: علامه حسن حسن زاده آملی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: موسسه‌ النشر الاسلامی‌ جماعه‌ المدرسین‌ فی‌ الحوزه‌ العلمیه‌ بقم‌؛۴۱۳
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
کتاب‌ حاضر شرحی‌ است‌ بر کتاب‌ "تجرید الکلام‌ فی‌ تحریر العقاید الاسلام‌" نصیرالدین‌ طوسی‌.
چاپ‌ یازدهم‌: ۱۳۸۵
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۵ق.
شرح پدیدآور: تالیف الحلی؛ صححه و قدم له و علق علیه حسن حسن زاده الآملی
با مقدمه: علامه حسن حسن زاده آملی
با تعلیق: علامه حسن حسن زاده آملی
مصحح: علامه حسن حسن زاده آملی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: موسسه‌ النشر الاسلامی‌ جماعه‌ المدرسین‌ فی‌ الحوزه‌ العلمیه‌ بقم‌؛ ۴۱۳
توضیح: کتاب‌ حاضر شرحی‌ است‌ بر کتاب‌ "تجدید الکلام‌ فی‌ تحریر العقاید الاسلام‌" نصیرالدین‌ طوسی‌.
چاپ‌ یازدهم‌: ۱۳۸۵.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
آثار مرتبط
۱. تجرید الاعتقاد (شرح برای)
توضیح المراد ۲. توضیح المراد (شرح با عنوان)
تعلیقة علی شرح تجرید الأعتقاد
نویسنده: سید هاشم حسینی تهرانی
چاپخانه مصطفوی، تهران
چاپخانه مصطفوی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ق.
مفید، تهران، ۱۳۶۵ش.
شرح کشف المراد ۳. شرح کشف المراد (شرح با عنوان)
ترجمه و شرح کشف المراد ۴. ترجمه و شرح کشف المراد (شرح با عنوان)
نویسنده: علی شیروانی
دار العلم، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
ترجمه کشف المراد ۵. ترجمه کشف المراد (ترجمه با عنوان)
شرح تجرید الاعتقاد
مترجم: علامه ابوالحسن شعرانی
• کشف المراد، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۲ش.
ترجمه و شرح کشف المراد ۶. ترجمه و شرح کشف المراد (ترجمه با عنوان)
نویسنده: علی شیروانی
دار العلم، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد