کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی
معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی
زبان: فارسی
نویسنده: جلیل تجلیل
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎3‎5‎6‎ ‎/‎م‎6‎ ‎ت‎4
معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: جلیل تجلیل
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز نشر دانشگاهی‌؛ ۵۷: درسنامه‌ها؛ ۳۰. ادبیات‌ فارسی؛۲
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
جلیل تجلیل جلیل تجلیل (نویسنده)
مرکز نشر دانشگاهی مرکز نشر دانشگاهی (ناشر)