کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   المطول فی شرح تلخیص المفتاح
المطول فی شرح تلخیص المفتاح
زبان: عربی
نویسنده: مسعود تفتازانی
سرعنوان موضوعی: تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مطول > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎ت‎8‎0‎8‎5‎ ‎خ‎6 , ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎خ‎6‎ ‎ت‎8‎0‎8‎5‎
المطبوع من الكتاب:
المطول فی شرح تلخیص المفتاح
المطول فی شرح تلخیص المفتاح
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.
شرح پدیدآور: لسعدالدین مسعود التفتازانی الهروی؛ و بهامشة حاشیة المیر سید شریف
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: مقوایی
تاریخ افست: ۱۳۳۰ق.
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ بر شرح‌ تلخیص‌ المفتاح‌ خطیب‌ قزوینی‌ است‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ بر مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌ .
المطول
المطول
مکتبة الدواری، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۶ش.
شرح پدیدآور: للتفتازانی؛ و بهامشه حاشیة السید میر شریف
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ تلخیص‌ المفتاح‌ خطیب‌ قزوینی‌ است‌ که‌ خود نیز تلخیصی‌ از مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌
آثار مرتبط
تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع ۱. تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع (شرح برای)
نویسنده: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
مفصل شرح مطول ۲. مفصل شرح مطول (شرح با عنوان)
سرشناسه: علی حجت هاشمی خراسانی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
حاذق، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۷۰ش.، 9 جلد
• کتاب مفصل در شرح مطول، مشهد، ۱۳۶۲ش.
المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول ۳. المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول (شرح با عنوان)
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
مطبعة النعمان، نجف، 1967م.، 3 جلد
المفصل فی شرح المطول ۴. المفصل فی شرح المطول (شرح با عنوان)
نویسنده: موسی عالمی بامیانی
مطبعة النعمان، نجف، 1967م.، 2 جلد
حاشیة المطول ۵. حاشیة المطول (حاشیه با عنوان)
سرشناسه: حسن بن محمد چلبی
نویسنده: حسن چلپی
دار الذخائر، قم، ۱۴۱۲ق.
شریف الرضی، قم، ۱۴۰۶ق.