کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   رسالة أبویة و مسائل تهم طلبة الحوزة و المبلغین
رسالة أبویة و مسائل تهم طلبة الحوزة و المبلغین
عنوان فرعی: و مسائل تهم طلبة الحوزة و المبلغین
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله سید محمد سعید طباطبائی حکیم
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎3‎/‎9‎ ‎/‎ر‎5‎ ‎ط‎2
رسالة أبویة و مسائل تهم طلبة الحوزة و المبلغین
دار الزهراء، بیروت، 1997م.
شرح پدیدآور: من توجیهات محمد سعید الطباطبائی الحکیم
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمد سعید طباطبائی حکیم آیة الله سید محمد سعید طباطبائی حکیم (نویسنده)
دار الزهراء دار الزهراء (ناشر)