کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر)
عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر)
زبان: فارسی
نویسنده: بهرام افراسیابی
سرعنوان موضوعی: نادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‌۱۱۶۰ - ۱۱۰۰ق.، ایران > تاریخ > افشاریان، ق‌۱۲۱۸ - ۱۱۴۸
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎2‎6‎5‎ ‎/‎الف‎7‎ ‎ع‎7
عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر)
عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر)
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: بهرام افراسیابی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: مصور، نقشه‌، نمونه‌.
کتابنامه‌: ص‌.۹۳۳ - ۹۲۰
چاپ‌ هفتم‌: ۱۳۷۸؛ ۳۵۰۰۰ ریال‌:‎ISBN ۹۶۴-۵۹۸۳-۸۷-۸‬
همچنین نگاه کنید
بهرام افراسیابی بهرام افراسیابی (نویسنده)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر)