کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   مهدی الاریب
مهدی الاریب
زبان: فارسی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎6‎0‎2‎3‎
مهدی الاریب
مهدی الاریب
حاذق، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: تالیف ابومعین حمیدالدین حجت هاشمی خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر المغنی‌ اللبیب‌ عن‌ کتب‌ الاعاریب‌ اثر ابن‌هشام‌.
بالای‌ عنوان‌: ادبیات‌ تازی‌.
آثار مرتبط
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۱. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (شرح برای)
نویسنده: ابن هشام انصاری
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
همچنین نگاه کنید
استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی (نویسنده)
حاذق حاذق (ناشر)