کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   درآمدی به اصول و روش ترجمه
درآمدی به اصول و روش ترجمه
عنوان موازی: An introduction to principles of translation: a discoursal approach
زبان: فارسی
نویسنده: کاظم لطفی پور ساعدی
سرعنوان موضوعی: ترجمه، زبان انگلیسی > ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎2‎8‎9‎4‎ ‎/‎ل‎6‎ ‎ی‎4‎
درآمدی به اصول و روش ترجمه
درآمدی به اصول و روش ترجمه
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: کاظم لطفی پور ساعدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۰۱-۰۶۳۶-۴
فروست: مرکز نشر دانشگاهی‌؛ ۶۳۶: زبان‌شناسی‌ و زبان‌آموزی؛۱۵
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۲۱۶] - ۲۲۰؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
جدول‌، نمودار.
همچنین نگاه کنید
کاظم لطفی پور ساعدی کاظم لطفی پور ساعدی (نویسنده)
مرکز نشر دانشگاهی مرکز نشر دانشگاهی (ناشر)