کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   تحریر الروضة فی شرح اللمعة
تحریر الروضة فی شرح اللمعة
عنوان قراردادی: [الروضه‌ البهیه‌ فی‌ شرح‌ الالفیه‌. برگزیده‌. شرح‌]
زبان: فارسی
به کوشش: علیرضا امینی، محمدرضا آیتی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎2‎/‎3‎ ‎/‎ل‎8‎0‎2‎3‎2‎ ‎ش‎9
تحریر الروضة فی شرح اللمعة
تحریر الروضة فی شرح اللمعة
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: علیرضا امینی؛ محمدرضا آیتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ بر المعه‌ الدمشقیه‌ شهید اول‌ می‌باشد
آثار مرتبط
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ۱. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (تحریر برای)
سرشناسه: زین الدین بن علی الشهید الثانی
نویسنده: زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 1992م.، 10 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار الهادی للمطبوعات، قم، ۱۴۰۳ق.، 10 جلد، با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، مکتبة الطباطبائی، قم، ۱۳۱۰ق.، 2 جلد، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
همچنین نگاه کنید
علیرضا امینی علیرضا امینی (به کوشش)
محمدرضا آیتی محمدرضا آیتی (به کوشش)
موسسه فرهنگی طه موسسه فرهنگی طه (ناشر)