کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی
زبان: فارسی
نویسنده: اقبال یغمایی
سرعنوان موضوعی: جمال‌ واع‍ظ، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌، ۱۲۷۹؟ -، ایران > تاریخ > انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق‌.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎5‎3‎ ‎/‎ج‎7‎5‎ ‎ی‎7‎
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی
انتشارات توس، تهران،
شرح پدیدآور: با مقدمه سید محمدعلی جمال زاده، باستانی پاریزی؛ نگارش و تدوین اقبال یغمائی
با مقدمه: محمدعلی جمالزاده و دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: انتشارات توس؛۱۷۸
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، نمونه‌، عکس‌.
چاپ‌ سوم‌: ۱۳۸۵.
همچنین نگاه کنید
اقبال یغمایی اقبال یغمایی (نویسنده)
محمدعلی جمالزاده محمدعلی جمالزاده (با مقدمه)
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (با مقدمه)
انتشارات توس انتشارات توس (ناشر)