کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول
المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول
زبان: عربی
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
سرعنوان موضوعی: سکاک‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۶۲۶ - ۵۵۵ق‌ > مفتاح العلوم > نقد و تفسیر، خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر، زبان عربی > معانی و بیان
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎س‎8‎ ‎م‎7‎0‎2‎5‎
المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول
المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول
مطبعة النعمان، نجف، 1967م.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدعلی المدرس الافغانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ المطول‌ خطیب‌ قزوینی‌ است‌ که‌ شرحی‌ بر تلخیص‌ المقناح‌ تفتازانی‌ می‌باشد که‌ آنهم‌ شرح‌ مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌
نمونه،عکس.
آثار مرتبط
المطول فی شرح تلخیص المفتاح ۱. المطول فی شرح تلخیص المفتاح (شرح برای)
سرشناسه: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
نویسنده: مسعود تفتازانی
• المطول، مکتبة الدواری، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۶ش.
همچنین نگاه کنید
استاد محمدعلی مدرس افغانی استاد محمدعلی مدرس افغانی (نویسنده)
مطبعة النعمان مطبعة النعمان (ناشر)