کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث شیعه   /   شرح اصول الکافی
شرح اصول الکافی
زبان: عربی
نویسنده: ملاصدرا
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎2‎9‎ ‎/‎ک‎2‎2‎0‎2‎1‎6‎ ‎ک‎8
شرح اصول الکافی
شرح اصول الکافی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ مع تعلیقات علی النوری؛ عنی بتصحیح محمد خواجوی
با تعلیق: حکیم ملا علی نوری
مصحح: محمد خواجوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: مصور،نمونه.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
الکافی ۱. الکافی (شرح برای)
نویسنده: محمد کلینی رازی
• الأصول من الکافی، کتابفروشی صدوق، چاپ دوم، ۱۳۸۱ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
• الأصول من الکافی، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
دارالکتب الإسلامیة، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 8 جلد، با تعلیق: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
• الکتب الأربعة، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، اشراف: صادق برزگر بفرویی
• Al - kafi، مؤسسه جهانی خدمات اسلامی، تهران، 1978م.، 17 جلد
ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌] ۲. ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌] (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد خواجوی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، با تعلیق: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
همچنین نگاه کنید
ملاصدرا ملاصدرا (نویسنده)
حکیم ملا علی نوری حکیم ملا علی نوری (با تعلیق)
محمد خواجوی محمد خواجوی (مصحح)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (ناشر)