کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الذریعة إلی تصانیف الشیعة
الذریعة إلی تصانیف الشیعة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎7‎8‎3‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎آ‎7 , ‎Z‎ ‎8‎7‎3‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎آ‎7
المطبوع من الكتاب:
الذریعة إلی تصانیف الشیعة
الذریعة إلی تصانیف الشیعة
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.، 26 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدحسن نزیل سامراء الشهیر بالشیخ آقابزرگ الطهرانی؛ مراجعه و تصحیح و ترقیع رضا بن جعفر مرتضی العاملی
سرشناسه: آقابزرگ‌ طهرانی‌، محمدمحسن‌، ۱۲۵۵ - ‏۱۳۴۸.
مصحح: جعفر مرتضی عاملی
به کوشش (ج.26): احمد حسینی
رده دیویی: ۰۱۱/۸۸
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
الذریعة إلی تصانیف الشیعة
الذریعة إلی تصانیف الشیعة
چاپخانه مجلس، نجف، ۱۳۹۸ق.، 26 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمد محسن نزیل السامراء الشهیر بالشیخ آغا بزرگ الطهرانی
محقق جلد 15 ـ25: علینقی منزوی تهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: ۱۴۰۸ق.
محل افست: قم
توضیح: نسخه های بعدی مجموعه ۱/۱۱/۲۴
الذریعة إلی تصانیف الشیعة
دار الاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.، 26 جلد
شرح پدیدآور: العلامة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
الذریعة الی تصانیف الشیعة الذریعة الی تصانیف الشیعة
مخطوطة مکتبة الصاحب الذریعه.
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
شماره نسخه عکسی: ع/۲۰۳
آثار مرتبط
گزیده مقالات الذریعة ۱. گزیده مقالات الذریعة (ترجمه با عنوان)
مصنفات شیعه ۲. مصنفات شیعه (مختصر با عنوان)
ترجمه و تلخیص الذریعة إلی تصانیف الشیعة
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
گردآورنده: محمد آصف فکرت
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۲ش.، 6 جلد
ایضاح الطریقة الی تصانیف أهل السنة و الشیعة فی تلخیص کشف الظنون و ذیله و الذریعة ۳. ایضاح الطریقة الی تصانیف أهل السنة و الشیعة فی تلخیص کشف الظنون و ذیله و الذریعة (مختصر با عنوان)
نویسنده: محمود موسوی دهسرخی اصفهانی
• ۱۴۰۰ق.
تکملة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة ۴. تکملة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة (تتمیم با عنوان)
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
اعداد: محمد برکت
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.، 2 جلد
علی هامش الذریعة ۵. علی هامش الذریعة (حاشیه با عنوان)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
نشر نور، قم، ۱۴۳۰ق.
الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌] ۶. الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌] (مستدرک با عنوان)
أخبار
احمد منزوی درگذشت ۱. احمد منزوی درگذشت
همچنین نگاه کنید
علامه شیخ آقابزرگ تهرانی علامه شیخ آقابزرگ تهرانی (نویسنده)
الذریعة الی تصانیف الشیعة الذریعة الی تصانیف الشیعة (نسخه خطی)
اکبر ثبوت اکبر ثبوت
محقق طباطبائی محقق طباطبائی
جعفر مرتضی عاملی جعفر مرتضی عاملی (مصحح)
احمد حسینی احمد حسینی (به کوشش (ج.26))
دار احیاء التراث العربی دار احیاء التراث العربی (ناشر)
علینقی منزوی تهرانی علینقی منزوی تهرانی (محقق جلد 15 ـ25)
چاپخانه دولتی ایران چاپخانه دولتی ایران (ناشر جلد 11)
مطبعة القضاء مطبعة القضاء (ناشر جلد 13)
مطبعة الآداب مطبعة الآداب (ناشر جلد 14)
مکتبة الإسلامیة مکتبة الإسلامیة (ناشر جلد 25،24)
 آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی (ناشر جلد 26)
چاپخانه دانشگاه تهران چاپخانه دانشگاه تهران (ناشر جلد 3/9)
چاپخانه مجلس چاپخانه مجلس (ناشر جلد 5)
موسسه اسماعیلیان موسسه اسماعیلیان (افست)
نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در سال 1405 ق نامه علامه سید محمدعلی روضاتی در سال 1405 ق
دار الاضواء دار الاضواء (ناشر)