کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه)
صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه)
زبان: فارسی
نویسنده: محمد مومن کرمانی
سرعنوان موضوعی: کرمان > قرن12ق.، ایران > تاریخ > صفوی‍‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق‌، ایران > تاریخ > افشاریان، ق‌۱۲۱۸ - ۱۱۴۸
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎۲‎۰‎۴‎۷‎‭‎ ‎/‎ر‎۶‎۵‎ ‎م‎‌‎۳‎۵
صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه)
صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه)
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: نویسنده ملامحمدمؤمن کرمانی؛ تصحیح و تحشیه و مقدمه باستانی پاریزی(محمدابراهیم)
با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
با تعلیق: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۴۰۵-۵۲۵-x
فروست: مجموعه آثار دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی؛۵
همچنین نگاه کنید
محمد مومن کرمانی محمد مومن کرمانی (نویسنده)
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (با مقدمه)
نشر علم نشر علم (ناشر)