کتب چاپی
سانسور
عنوان فرعی: تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم
عنوان موازی: Censorship: an analysis of book censorship during the Pahlavi period‬.
زبان: فارسی
نویسنده: فریبرز خسروی
سرعنوان موضوعی: سانسور > ایران، ایران > تاریخ > پهلوی، ۱۳۰۴-‎۱۳۵۷ > س‍ان‍س‍ور، حقوق بشر > ایران، آزادی‌ م‍طب‍وع‍ات‌ > ایران
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎5‎8‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎خ‎5
سانسور
سانسور
موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: فریبرز خسروی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۹۱۸۴۷-۳-۲
توضیح: جدول‌، نمونه‌، نمودار.
کتابنامه‌: ص‌. ۲۵۳ - ۲۳۵.
همچنین نگاه کنید
فریبرز خسروی فریبرز خسروی (نویسنده)
موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر (ناشر)